Menu

Equalizer for begynnere og entusiaster  

Du har sikkert sett at både opptaksprogrammer, TV’n og din egen stereo har en equalizer. Men vet du hva den gjør? Du har kanskje en vag formodning om at den brukes til å stille inn lyden på finere vis, og du kan kanskje lete deg frem til ett lydbilde som du liker.

Sound MixingKort forklart så vil en equalizer fungere på samme måte som volumkontrollen på anlegget, men den fungerer selektivt på ett frekvensområde, og alt ettersom hvor fint utstyret er, så vil man kunne stille på ett mindre og mindre frekvensområde.

Standardoppskriften for innstilling av equalizeren er likevel ganske enkel. Som regel bygger man en slak haug med kontrollene, hvor man trekker fra litt på ytterpunktene for lave frekvenser, og på ytterpunkter for høye frekvenser, som de fleste ikke hører så godt uansett. Deretter lager man en liten dump i midten av denne haugen, rundt 10 000 Hz fordi man her ofte får forstyrrelser, og ubehagelige lyder som muligens kan skade hørselen.

Moderne lyd-bord i forhold til eldre varianter

På de nyeste lyd-bordene av profesjonell art, eller de litt finere for privat bruk, vil man finne meget nøyaktige systemer for innstilling og overvåking av lydbildet. Gjerne kan man koble til en PC med ett program som gir en grafisk fremstilling, både av lyden på ett punkt, men også som en simulering av lyden i ett helt rom. Gjerne har man også en løpende grafisk fremstilling av lydbildet. Sammen med funksjoner som gater og filtre, kan man slik slippe unna mye av det tradisjonelle lyd-mannsarbeidet, hvor man vanligvis ville måtte brukt gehør og årvåkenhet, for konstant å styre lyden. Bordet og miksepulten gjør typisk denne jobben. Dette betyr ikke at lyd-mannen er blitt overflødig. Man trenger som regel fortsatt en fagperson som Headphoneskan betjene dette mer komplekse utstyret.

Vil du lære mer?

I Norge er vi så heldige at det finnes gode offentlige tilbud for den som vil lære mer om lyd. Organisasjonen AKKS styrer mange av landets musikkskoler, og de holder også regelmessige kurs for nybegynnere innen lyd. Her får man praktisk og teoretisk innføring i hvordan man bruker ett lyd-bord, og i hvordan lyd fungerer.