Menu

Historien bak magnetiske audio-opptak  

Den første tapen for lydopptak ble oppfunnet av Bell og Volta Laboratoriet, og ble patentert i 1886. Her var det snakk om en tape med voksstripe med en tykkelse på 4,8 mm. Denne ble laget av bivoks og stearin. Det neste steget kom da

Hva er audio-opptak?  

Audio er det latinske ordet for lyd, og ett audio-opptak er derfor en eller annen form for opptegning av denne lyden. Det finnes mange forskjellige måter å ta opp lyd på. Om man vil tøye begrepet så begynte det med at folk skrev ned