Menu

Hva er audio-opptak?  

Audio er det latinske ordet for lyd, og ett audio-opptak er derfor en eller annen form for opptegning av denne lyden. Det finnes mange forskjellige måter å ta opp lyd på. Om man vil tøye begrepet så begynte det med at folk skrev ned